Rozšíření pokladní knihy o platby na účet

V evidenci plateb (dříve pokladní kniha) je nyní možné evidovat jak platby v hotovosti (pokladní kniha) tak nově i platby na účet.