Kontrola účastníků vůči dokladům

Nově se kontrolují součet příjmů u účastníků a v evidenci platbe.kontorla.jpg

Označení uzamčených dokladů

Nově jsou doklady, které jsou již uzamčené označeny zámečkem. Ten se zobrazuje pouze v případě, že pokladní kniha je otevřena k úpravám.zamek.jpg

Rozdělení na náklady a výnosy v závěrečné zprávě

vynosy.jpg

Zobrazení kategorie na dokladu

Na dokladu se nyní zobrazuje celé jméno kategorie a ne jen jeho zkratka.doklad.png

Sjednocení stylu UI

Změnili jsme ovládání a vhled obrazovek tak, aby vše bylo více jednotné a vzájemně si podobné.

Tisk záverečné zprávy i s nekonzistentními daty

Zpřístupnili jsme tisk závěrečné zprávy i v případě, že data jsou nekonzistentní se skautisem. Ve zprávě je pak navíc upozornění o nekonzistenci.

Pokladní kniha jednotky pro různé roky

Pokladní kniha jednotky lze nyní zakládat pro jednotlivé roky a je snazší přechod mezi knihami i jednotkami. pokladna.gif

Odebrání icony beta

Stejně jako Gmail i my jsme měli ikonku beta u sekce pro jednotky a nastal šas se s ní rozloučit.beta.png

Statistiky využívání jednotkami

Zatím neveřejný souhrn kolik jednotek ve vaší hierarchii využívá hospodaření. V případě zájmu napište a domluvíme se na zpřístupnění. stats.jpg

Více statistik pro pražská střediska

46812727-9b968200-cd75-11e8-8299-ed8632c07aea.jpg