Přidání prefixu k souhrnu akcí

Do excelu se souhrnem akcí jsme přidali prefix dokladů akce.

Přidání kategorií pro přesun peněz do/z stř. pokladny u táborů

U táborů jsme přidali nové kategorie pro přesun z a do pokladny střediska.

Ostranění skupiny plateb

Přidali jsme možnost zrušit skupinu plateb.39971100-fe89c22e-56f5-11e8-8fa1-2df6cda00705.gif

Přehled statistik pro pražská střediska

p1.png p2.png p3.png

Informace o Fio transakci u platby

Přidali jsme číslo účtu, jméno odesílatele a poznámku přímo na seznam plateb.

39193511-04e90dce-47dc-11e8-9876-6c4870447df2.png

Vytvoření protidokladu

Přidali jsme možnost rychlého vytvoření převodu mezi pokladními knihami. Stačí vytvořit doklad v pokladní knize akce, nebo tábora a vytvořit protidoklad.

pk.gif

Momentálně jde vytvářet protidoklad pro kategorie:

  • Převod do stř. pokladny
  • Převod z pokladny střediska
  • Převod do odd. pokladny
  • Převod z odd. pokladny

Opraven export sloupcové pokladní knihy

Opravena chyba 500 při exportu pokladní knihy akce s rozepsanými kategoriemi.

Opravena chybová hláška k zápornému zůstatku pokladní knihy

Pokladní kniha informovala o záporném zůstatku, i když bylo vše v pořádku. Opraveno.

Sjednocení formátu čísla dokladu

Upravili jsme pravidla pro zadávání čísel dokladů.

Nově tedy mohou čísla dokladů obsahovat až 3 písmena na začátku, 5 číslic a až 2 číslice za lomítkem (pro dělené doklady).

Platná jsou tedy např. čísla P01/1, 001, ...

Čísla v podobném formátu jsme převedli na nový formát.

Připravujeme možnost automatického generování čísel dokladů na jedno kliknutí a toto je jeden z kroků, který nám v tom pomůže.

Zaokrouhlení částky na cestovním dokladu

Celková částka u cestovního dokladu se nyní zaokrouhluje dolů.

No published changelogs yet.

Surely Skautske hospodareni will start publishing changelogs very soon.

Check out our other public changelogs: Buffer, Mention, Respond by Buffer, JSFiddle, Olark, Droplr, Piwik Pro, Prott, Ustream, ViralSweep, StartupThreads, Userlike, Unixstickers, Survicate, Envoy, Gmelius, CodeTree