Informace o Fio transakci u platby

Přidali jsme číslo účtu, jméno odesílatele a poznámku přímo na seznam plateb.

39193511-04e90dce-47dc-11e8-9876-6c4870447df2.png

Vytvoření protidokladu

Přidali jsme možnost rychlého vytvoření převodu mezi pokladními knihami. Stačí vytvořit doklad v pokladní knize akce, nebo tábora a vytvořit protidoklad.

pk.gif

Momentálně jde vytvářet protidoklad pro kategorie:

  • Převod do stř. pokladny
  • Převod z pokladny střediska
  • Převod do odd. pokladny
  • Převod z odd. pokladny

Opraven export sloupcové pokladní knihy

Opravena chyba 500 při exportu pokladní knihy akce s rozepsanými kategoriemi.

Opravena chybová hláška k zápornému zůstatku pokladní knihy

Pokladní kniha informovala o záporném zůstatku, i když bylo vše v pořádku. Opraveno.

Sjednocení formátu čísla dokladu

Upravili jsme pravidla pro zadávání čísel dokladů.

Nově tedy mohou čísla dokladů obsahovat až 3 písmena na začátku, 5 číslic a až 2 číslice za lomítkem (pro dělené doklady).

Platná jsou tedy např. čísla P01/1, 001, ...

Čísla v podobném formátu jsme převedli na nový formát.

Připravujeme možnost automatického generování čísel dokladů na jedno kliknutí a toto je jeden z kroků, který nám v tom pomůže.

Zaokrouhlení částky na cestovním dokladu

Celková částka u cestovního dokladu se nyní zaokrouhluje dolů.

Automatická řada variabilních symbolů pro skupinu plateb

Při vytváření skupiny plateb je nově předvyplněn automaticky odvozený variabilní symbol.

Řada je ve formátu YYAAABBCCC, kde:

  • YY - poslední 2 číslice roku
  • AAA - poslední 3 číslice čísla oddílu/střediska
  • BB - číslo skupiny unikátní pro oddíl a rok
  • CCC - unikátní číslo pro platbu

Automatický email po přijetí platby

U skupiny plateb lze nastavit email, který se automaticky odešle na email plátce po spárování platby.

Text "účel dokladu" prodloužen na 120 znaků

Nově může text "účel dokladu" obsahovat až 120 znaků, lze tedy lépe popsat co vše obsahuje.

Souhrn starých změn

2017/12/27 Nové funkce a vylepšení Pokladní kniha

přidány nové kategorie pokladní knihy (převod z/do akce a z/do pokladny oddílu). Zobrazují se pouze tam kde to má smysl.
sloupcová šablona pro export pokladní knihy, která nabízí rozepsání do sloupců

Tábory

souhrn tábora

Platby

přidána možnost změnit jednotku platební skupiny

Opravy

Oprava exportu shrnutí vybraných akcí
Oprava možnosti vkládaní záporné částky do plateb
Název akce je povinný

2017/09/10 Nové funkce a vylepšení Pokladní kniha

Přidáno logování na otevření a uzavření akce.

Cesťáky

Řazení jízd v cestácích je opět podle data jízdy a ne podle přidání do seznamu jízd.
Vazba vozidel i na jednotlivé oddíly

Platby

vylepšené nastavení účtů
možnost více účtů
možnost zpřístupinit účet oddílům

Opravy

opravené chytré tabulky
opravena chyba se zpracováním mezery ve vzorci částky (nastávala často při kopírování z excelu)

2017/07/10 Nové funkce a vylepšení Výpravy

Nastavení všech rolí najednou
Nově je možné lépe řadit a vyhledávat ve výpravách
Na seznam akcí byla přidána nová komponenta datagrid na filtrování a řazení záznamů
Nastavení všech rolí u výpravy najednou, vedoucí je volitelný

Tábory

Zobrazení statistik u tábora
Nově je možné lépe řadit a vyhledávat v táborech

Pokladní kniha

Zobrazení vzorce ceny dokladu při najetí na částku v pokladní knize
Maximální délka účelu dokladu v pokladní knize byla prodloužena ze 30 na 120 znaků
Lze přesunout doklad mezi pokladními knihami akcí a táborů

Cesťáky

Přidána možnost zadat řidiče bez použití smlouvy

Platby

Platby se párují podle účtu jednotky které skupina plateb patří
Tlačítko pro párování plateb ve všech skupinách

Opravy

[Výpravy] Opraveno posunuté zobrazení mazacího tlačítka u seznamu akcí
[Platby] Opraveno zobrazení počtu transakcí ve skupinách plateb
[Cesťáky] Oprava tisku cesťáku vytvořeného bez smlouvy

No published changelogs yet.

Surely Skautske hospodareni will start publishing changelogs very soon.

Check out our other public changelogs: Buffer, Mention, Respond by Buffer, JSFiddle, Olark, Droplr, Piwik Pro, Prott, Ustream, ViralSweep, StartupThreads, Userlike, Unixstickers, Survicate, Envoy, Gmelius, CodeTree