Page365 updates
Page365 updates
page365.net

หน้าสร้างขนส่งโฉมใหม่ 🚚 ✨

 

New

  

Page365 ได้ปรับปรุงหน้าที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์การส่งสินค้าโฉมใหม่ โดยปรับปรุงหน้าตาและการตั้งค่าให้เหมาะสมกับการใช้งานของร้านค้ามากขึ้น

การใช้งานหน้าขนส่งสินค้าประกอบไปด้วย

  1. หน้าการส่งสินค้า - สร้างขนส่งแบบ Pick-up, Drop-off และ COD จากขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Page365 Express
  2. หน้าตั้งค่าหน้ากระดาษ - เลือกขนาดกระดาษ และ ออกแบบข้อมูลบนใบจ่าหน้า
  3. หน้าประวัติการขนส่ง - แสดงรายการที่จัดส่ง น้ำหนักพัสดุ และราคาค่าส่ง เฉพาะขนส่ง Page365 Express (ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ได้)

CleanShot 2565-05-25 at 11.42.10.gif


ร้านค้าสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ การเปิดใช้งานบริการจัดส่งสินค้า Page365 Express