Widget: Międzynarodowe numery

Od teraz można wprowadzić międzynarodowe numery telefonów w widżecie rezerwacji :)

222.png

Więcej informacji: https://myrest.io/international-numbers/