Membex release notes
Membex release notes
www.membex.cz

Statistika návštěvnosti rozdělena na gym a lekce [v1.6.6]

 

Improvement

  

Známou statistiku návštěvnosti jsme vylepšili o rozpad na návštěvy gymu a lekcí.