Membex release notes
Membex release notes
www.membex.cz

Rozšířili jsme filtr reportu Položky pokladny a Manažerské vyhodnocení

 

Improvement

  

V nejčastěji používaných reportech jsme přidali možnost filtrovat dle zákaznické a produktové skupiny, dále dle toho, kdo účtenku vytvořil a toho, komu bylo něco prodáno.